Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Artykuły filtrowane wg daty: luty 2024

„Wszechstronność – praktyka – dobry start w przyszłość”

W jakich zawodach możesz się u nas uczyć?

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy kształcenie w oddziale wielozawodowym, w którym naukę rozpoczynasz jako młodociany pracownik wybierając spośród wymienionych poniżej:

 • blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kowal, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter systemów rurociągowych, fotograf, stolarz, sprzedawca, fryzjer, elektryk, piekarz, cukiernik, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik samochodowy, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, przetwórca mięsa, magazynier-logistyk i mechatronik.

W wymienionych w poniższej tabeli zawodach podstawa programowa przewiduje nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do kierowania pojazdem silnikowym.

Lp. Zawód Kategoria prawa jazdy Uwagi
1. Elektromechanik pojazdów samochodowych B -
2. Mechanik pojazdów samochodowych B -
3. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych B i T -
4. Ogrodnik T -

Kandydaci przed przyjęciem do szkoły musza dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania danej kategorii prawa jazdy. Skierowania na badania lekarskie wydaje szkoła.

Jakie warunki muszę spełnić? Czy muszę mieć załatwione zajęcia praktyczne?

Warunkiem rozpoczęcia nauki, jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem rzemieślniczym) poprzez dołączenie do oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2024 r., a z dniem 1 września 2024 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu do pracy młodocianego musi być dostarczone wg poniższego wzoru.

Jeśli kandydat do branżowej szkoły I stopnia ukończy 15 lat do 31 grudnia 2024 r., to pracodawca może 1 września 2024 r. podpisać z nim umowę o pracę bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli kandydat do branżowej szkoły I stopnia ukończy 15 lat w roku 2025, to przed podpisaniem umowy o pracę konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Wzór zaświadczenia można pozyskać ze strony szkoły lub w szkole.

Uczeń sam organizuje miejsce na praktyczną naukę zawodu. Szkoła pomaga – zapraszamy do kontaktu.

 

Jak wygląda nauka w oddziale wielozawodowym?

W oddziale wielozawodowym kształcenie jest zorganizowane w następujący sposób:

 • nauka przedmiotów ogólnokształcących (np. matematyka) odbywa się w szkole;
 • praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Uczeń uzyskuje status pracownika młodocianego. Z tego tytułu młodociany pracownik ma pewne prawa i obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Czas nauki wlicza mu się do stażu pracy, a za praktykę otrzymuje wynagrodzenie.
 • każdy uczeń bierze udział w 4-tygodniowym kursie zawodowym z przedmiotów zawodowych teoretycznych w każdej klasie.

W zależności od zawodu, 4-tygodniowy kurs odbywa się w różnych ośrodkach dokształcania zawodowego np. w Wodzisławiu-Śląskim, Gliwicach, Dębicy.

Przed ukończeniem Szkoły Branżowej I Stopnia uczniowie muszą odpowiednio przystąpić: do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie lub do egzaminu czeladniczego organizowanego przez izby rzemieślnicze. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

Czy po skończeniu szkoły branżowej I stopnia mogę kontynuować naukę?

 • Absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, po skończeniu której będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu DRUGIEJ KWALIFIKACJI W ZAWODZIE uzyskają wykształcenie na poziomie technikum.
 • Absolwenci mogą również kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w celu uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego. Drugą kwalifikację w zawodzie mogą ukończyć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, a po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji zdobyć zawód na poziomie technika.
 • Po skończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Branżowej II Stopnia oraz zdaniu matury możesz podjąć studia na dowolnym kierunku.

 

Przewidywany termin badań lekarskich i psychologicznych (bezpłatnych) – zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Dział: Rekrutacja
wtorek, 27 luty 2024 14:47

Technikum

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego technikum na rok szkolny 2024/2025.

Proponujemy pięć wyjątkowych klas:

 • klasa patronacka JAS-FBG w zawodzie technik logistyk,
 • klasa patronacka JBG-2 w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • klasa patronacka JSW S.A. w zawodzie technik elektryk,
 • klasa w zawodzie technik rachunkowości,
  Patronatem objęła klasę:
  - Gmina Pawłowice,
  - Kancelaria finansowo-podatkowa Beata Obracaj,
  - Kancelaria rachunkowa Anna i Grzegorz Wowra,
  - Firma spedycyjna „JAS-FBG”.
 • klasa patronacka JSW S.A. w zawodzie technik mechanik.

Nasze technikum znalazło się na 6 miejscu w województwie śląskim w 2018 r., a w latach 2019 i 2020 na 11 miejscu w prestiżowym, ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy”. W rankingu Perspektywy 2021 nasze technikum uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły - najlepsze technikum w powiecie pszczyńskim, piętnaste miejsce w województwie śląskim!

Technikum 2018 Technikum 2019 Technikum 2020 Technikum 2021

Technik logistykTechnik chłodnictwa

Technik elektrykTechnik rachunkowości

Dział: Rekrutacja
wtorek, 27 luty 2024 14:47

Liceum

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego liceum na rok szkolny 2024/2025.

Proponujemy wyjątkowe klasy absolwentom szkoły podstawowej:

 • klasa medyczna,
 • oddział przygotowania wojskowego,
 • klasa ogólnokształcąca,
 • klasa dwujęzyczna,
 • klasa informatyczna.

 

Dział: Rekrutacja
czwartek, 22 luty 2024 19:35

Lekcje z ZUS

W naszej szkole po raz kolejny gościliśmy przedstawicielkę oddziału ZUS w Tychach – Panią Mirosławę Piekorz, która wprowadziła uczniów klas 3cn i 3 dn w świat ubezpieczeń społecznych.

Dział: Aktualności
czwartek, 22 luty 2024 18:55

Podsumowanie Włochów z wizyty w Polsce

Tak wspominają swoją wizytę w naszej szkole i Polce uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Lanciano z Włoch, gdzie już w kwietniu wyruszy z rewizytą  grupa naszych uczniów.

czwartek, 22 luty 2024 18:36

Wizyta w Lanciano

W 2023 r. odbyła się grupowa krótkoterminowa mobilność uczniów do Włoch. 10 naszych uczniów i 2 opiekunów poleciało do pięknego Lanciano na tydzień. Działanie całkowicie zostało sfinansowane ze środków unijnych.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.