Projekt unijny z geografii…

W ramach projektu z Funduszu Europejskiego „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie” organizowane są zajęcia z geografii w dwóch grupach - dla uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. 

Zajęcia wyrównawcze przeprowadzane z tematyki obejmującej zagadnienia z kartografii, astronomii, atmosfery, hydrosfery, litosfery, realizowane są metodą pracy indywidualnej oraz pracy w grupach z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych do projektu, takich jak: tellurium, atlasy multimedialne, mapy i atlasy geograficzne.

Natomiast zajęcia rozwijające zainteresowania przeprowadzane z tematyki obejmującej geografię fizyczną, topografię, geologię i geografię społeczno-ekonomiczną realizuje się w formie warsztatów terenowych (zbieranie danych z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej), pracy indywidualnej lub pracy w grupach w pracowni geograficznej doposażonej o pomoce dydaktyczne zakupione z środków projektu. Uczniowie mają do dyspozycji między innymi: roczniki statystyczne, atlasy multimedialne, wiatromierze, stacje pogodowe a w przyszłości planuje się zakup laptopów i zbiorów ćwiczeń.