Bank Spółdzielczy w Pawłowicach dobrym gospodarzem i sponsorem

Początki Banku Spółdzielczego w Pawłowicach sięgają roku 1907. W tym roku powstała w Pawłowicach Kasa Reiffeisena. Wybuch drugiej wojny światowej praktycznie spowodował zawieszenie działalności Kasy. Jej reaktywowanie nastąpiło po II wojnie światowej. Spółdzielnię pod nazwą Kasa Stefczyka zarejestrowano 7 listopada 1946 w Sądzie Powiatowym w Katowicach.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Pawłowicach z powodzeniem konkuruje z innymi bankami na lokalnym rynku usług bankowych. Co roku osiąga znaczące zyski a dzięki spełnieniu ustawowych wymagań w zakresie funduszy własnych może prowadzić działalność na terenie całego województwa Śląskiego. Lokalnej społeczności świadczy cały zakres usług bankowych na najwyższym poziomie. Pracą Banku kieruje Prezes Pani Monika Harazin a funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawuje Pan Paweł Spyra. Usługi bankowe są również świadczone w trzech punktach kasowych, które znajdują się w: Pielgrzymowicach, Studzionce i w dzielnicy Pawłowic Pawłowice Osiedle.

Jako lokalny Lider przedsiębiorczości, Bank wspiera lokalną społeczność, prowadząc na jej dobro działalność: społeczną, oświatowo-wychowawcza i kulturalną. W ramach wyżej wymienionej działalności dofinansował organizację i przebieg: X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, których laureatką i dwukrotną finalistką jest uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach Weronika Rajwa. Z laureatką i Jej opiekunem, celem złożenia gratulacji, Zarząd Banku spotkał się w dniu 18 kwietnia 2018 roku. Weronika Rajwa i Jej opiekun otrzymali okolicznościowe upominki. Składamy serdeczne podziękowania.